Hva er CMAS, og hva lærer du på et grunnkurs? 

Siden 1990 har Drammen Dykkersenter holdt CMAS-kurs tilknyttet Norges Dykkerforbund (NDF). CMAS er en forkortelse for Confederation Mondiale des Activités Subaquatique, altså en verdensomfattende organisasjon for aktiviteter undervann. Organisasjonen som startet opp i 1959 er en av de eldste og har en av de mest omfattende dykkeropplæringene.

Selv om organisasjonen har best fotfeste i Europa, kan du med et CMAS dykkerbevis hvor som helst i verden vise at du har gjennomgått et bredt teoripensum og har hatt mangfoldige øvelser for å ha oppnådd sertifikat.

(Informasjon fra NDF sine nettsider:)

Hva lærer du på et grunnkurs?
På et enstjernes grunnkurs får du opplæring i apparatdykkingens teori og praksis.
Teoridelen er på omtrent 20 timer og omfatter fysikk, medisin, utstyrslære og planlegging av dykkingen.

Under den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftapparat hvor trening starter i bassenget. Den praktiske delen avsluttes med minimum seks dykk med fullt dykkerutstyr i åpen sjø. Kurset avsluttes med en teoriprøve og en del praktiske prøver. Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold.

Utdanningen du får er tilpasset dykking i norske farvann og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale CMAS* beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Før, under eller etter grunnkurs er du hjertelig velkommen til å bli medlem av en klubb i Norges Dykkeforbund. Som medlem i en NDF klubb er du i et miljø hvor du kan videreutvikle deg på en rekke områder. Det arrangeres klubbmøter, klubbturer, dykkertreff og samlinger som er med på å bidra til å styrke samholdet i nærmiljøet og klubben. Du kan også begynne på en rekke emnekurs.

Videregående dykkeopplæring

På grunnkurset lærer du de grunnleggende ferdighetene som gjør sportsdykking til en spennende og trygg hobby. Med erfaring og kunnskap øker utbyttet av dykkingen. Du kan konsentrere deg mer om opplevelsen og mindre om de tekniske detaljene. Norges Dykkeforbund anbefaler derfor at du tar et videregående kurs. Her vil du lære enda mer om dykking og du vil få ytterligere ferdigheter som vil gi deg en enda bedre opplevelse under vann.

Med en høyere sertifisering vil du mange steder få større muligheter til mer krevende dykking samtidig som du blir en enda bedre dykker.

masker