Choose language

Arbeidsdykkinghjelm
– Drammen Dykkersenter AS er din totalleverandør av undervannsarbeid –

Med vår mobile dykkestasjon kan vi nå de fleste plasser på kort varsel. I tillegg til radiokommunikasjon er dykkeren utstyrt med kamera, slik at kunden selv kan være med å se og bedømme. Video-opptaket vil også være tilgjengelig for kunde når jobben er gjort.

Typiske oppdrag:

 • Inspeksjon med skipskontrollen / “In-water survey” med klasseselskap
 • Inspeksjon av kaianlegg, demninger og brofundamenter
 • Kapping/brenning og sveising under vann
 • Støping under vann
 • Legging av kabel og rør
 • Inspeksjon og utbedring av bobleanlegg og moringskjetting i småtbåthavner

Årlig kontroll og service

Vi utfører årlig kontroll og service på alt av arbeidsdykkerutstyr og tilbehør.

 • Service på Kirby Morgan og Interspiro
 • Service 1.tr de fleste fabrikanter
 • Service regulatorer og luftpanel
 • Kontroll av komplette dykkestasjoner
 • Service og luftkvalitetstest av pusteluftkompressorer
 • Trykkprøving av alle slags luftflasker og bankflasker
 • Trykkprøving av CO2-brannslukkere

Utleie av utstyr

For profesjonelle brukere har vi utleie av:

 • Bensin og elektrisk drevne kompressorer
 • Videosystem med overflatemonitor
 • Profesjonelt dykkerutstyr med kommunikasjon
 • Motorpumper
 • Håndverktøy
 • Løfteballonger
 • Skjære, brenne og sveiseutstyr
 • Mudringssug, slanger etc.

arbdykk