Hva gjør vi når vi tar service på ventilsett og trykkprøver flasker? 

Når vi tar service på ditt ventilsett, blir 1.trinn, 2. trinn og octopus tatt fra hverandre del for del. Selvfølgelig ved å følge produsentens manualer og anbefalinger nøye. Metalldeler blir renset i ultralydbad for å fjerne irr og oksidering, deretter undersøkt nøye for skader. Plastdeler blir vasket i varmt såpevann og undersøkt for slitasje, deformasjon og sprekker. Serviceteknikeren starter deretter remontering med servicekit som inneholder alt av slitedeler, det vil si o-ringer, membraner, pakninger, seter og filter. Etter alt er montert sammen starter innjustering av blant annet riktig mellomtrykk og pustemotstand.

Dykkerflasker skal trykkprøves 50% høyere enn arbeidstrykket. En annen viktig del av kontrollen er visuell inspeksjon utvendig og innvendig av flasken. Rust og oksidering svekker naturligvis materialet og kan forringe beholderens levetid betraktelig. Flasker skal alltid lagres med trykk på og i stående stilling, dette henholdsvis på grunn av at luften fra en pusteluftkompressor gir lavere luftfuktighet enn den atmosfæriske luften og at flasken har tykkest materiale i bunn og dermed mer toleranse for korrosjon.

Vi trykkprøver flasker i stål, aluminium og kompositt. Vi trykkprøver også CO2-brannslukkere, men fyller ikke CO2.

Aktuelt lovverk: Arbeidstilsynets best.nr: 441 – Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern (PDF)

Vi reparerer også surfedrakter og kajakkdrakter

Vi har lang erfaring med endringer og reparasjoner av dykkerdrakter, surfedrakter og kajakkdrakter i alle materialer. På vårt verksted har vi til en hver tid latexmansjetter i alle størrelser og formater inne. Lim som skal til for å lime gummi, latex og neopren er spesiallim for profesjonelle brukere. Men vi selger små tuber 1-komponents lim for mindre reparasjoner du kan gjøre hjemme.

Vi selger Coltri og Bauer kompressorer og tar også service og overhaling på disse. Vi har mye deler til kompressorer og fyllearmaturer på lager.